«КуМир»

Виконавці алгоритмів та їхні системи команд

КуМир (Комплект Учебных МИРов) – система програмування, призначена для підтримки початкових курсів інформатики та програмування в середній та вищій школі. Заснована на методиці, розробленої в другій половині 1980-х років під керівництвом академіка А. П. Єршова. Виконання програми полягає у виконанні вступу, якщо воно присутнє, а потім – першого алгоритму (він називається основним алгоритмом програми). Решта …